Utökad (B96) & BE Körkort

Boka ett komplett körkortspaket

För dig som behöver köra tyngre last erbjuder vi två lösningar: Utökad B-körkort (B96). Ett utökad B-körkort kräver bara en uppkörning då det är en påbyggnad på ditt befintliga B-körkort. Med utökat B-körkort får bil och släp tillsammans väga 4250 kg.

BE-körkortet innebär en ny behörighet och processen liknar därför mer ett vanligt körkort. Här krävs körkortstillstånd, syntest, teoriprov samt uppkörning. 

Utökad (B96)

5500
3900 kr Kampanj
 • 2- st 80 min körning
 • 40 min uppvärmning innan körprov
 • Lån av bil med släp vid ett körprov

BE- Tungt släp

6500
4900 kr Kampanj
 • 2- st 80 min körlektioner
 • 40 min uppvärmning innan körprov
 • Lån av bil med släp vid ett körprov
 • Digitalt teoripaket
 • Lärarledda teorilektion i grupp

Lån av släp

1350 kr

Lån av bil med släp

2700kr
 • 40 min uppvärmning innan körprov
 • Lån av bil med släp

Körpaket - Släpvagn

 • 1 - St 80 min körning - 1550:-
 • 2 - St 80 min körning - 2850:-
 • 3 - St 80 min körning - 3900:-

Komplett teoripaket

 • BE - boken - 250 :-
 • Teorifrågor digitalt - 750:-
 • Digitalt teoripaket - 1500:-

Digitalt teoripaket

komplett teoripaket som innehåller allt du behöver för att klara teoriprovet. Här får du all hjälp, steg för steg hela vägen fram till ett godkänt teoriprov. Vår teorimaterial är lättläst och är anpassat även för dig med läs och skrivsvårigheter. Ljudstöd finns på alla delar. Gör obegränsat med körkortsprov och testa dig med teorifrågor som motsvarar det riktiga kunskapsprovet. Alla teorifrågor har förklaringar som kan ge dig bättre kunskap snabbare. Vid bokning av utbildning får du tillgång till vårt digitala teorimaterial där du enkelt kan studera teori i din telefon eller surfplatta. Du är även välkommen på lärarledda teorilektioner som vi har en gång i veckan tillsammans med våra elever som studerar för behörighet B.

Mer info om de olika behörigheterna

Med ett körkort med utökad B-behörighet (B96) får du dra en släp som väger mer än 750 kg i totalvikt. Bilens och släpets sammanlagda totalvikt får då inte vara över 4 250 kg.

Om du redan har ett B-körkort krävs det endast ett godkänd körprov för att få utökad B-behörighet. Och det krävs inget körkortstillstånd. 

Om du inte har B -körkort för att få utökad B-behörighet samtidigt som du tar ett B-körkort krävs det att: 

 • Du har ett körkortstillstånd.
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här.
 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har en giltig riskutbildning
 • Du har gjort ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov). Körprovet består då av två delar där den ena delen avser utökad B.
 • Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant
  körkort går det att byta ut mot ett svenskt.*

  Du kan snabbt och enkelt ansöka om att körkortstillstånd via tjänsten  Tjänsten kräver e-legitimation. Det går även att beställa en blankett via tjänsten Beställ blankett. Vi kan hjälpa dig med synundersökning under våra öppettider för 150 kr.

  Ansök om körkortstillstånd

Körprov B96

Provet för B96 består av ett körprov. Du behöver fotografera dig på ett förarprovskontor innan körprovet. Om du har körkortsbehörighet B för manuell växellåda, kan du använda en automatväxlad bil vid körprovet utan att ditt körkort begränsas.

Kom ihåg att om du har körkort med en villkorskod att du ska använda glasögon eller linser när du kör, måste du uppfylla villkoret vid provet. Om du har opererat dina ögon och därför inte längre behöver använda glasögon eller linser måste du kontakta Transportstyrelsen och få ett körkort utan villkor utfärdat innan du kommer till provet, annars får du inte genomföra provet.

Körprovet B96 består av

 • en säkerhetskontroll
 • körning i och utanför tätort

Säkerhetskontroll

I säkerhetskontrollen ingår sammankoppling av bil och släp. Fordonen ska vara isärkopplade när provet startar. Bilen och släpet ska stå sida vid sida.

Du ska kontrollera och värdera att fordonskombinationen kan framföras på ett trafiksäkert, lagligt och miljöanpassat sätt. Om du upptäcker brister, ska du kunna föreslå åtgärder. Du ska självständigt kontrollera de olika funktionerna. Om det är någon del av kontrollen som inte är möjlig att göra själv, ber du förarprövaren om hjälp.

Körning i trafik 

Körningen pågår minst 25 minuter och du får köra både i tätort och på landsväg. Förarprövaren kommer att dirigera dig eller be dig köra mot ett angivet mål. Du kan få olika uppdrag som att vända, parkera, starta i lutning eller backa med sväng där rak backning ingår före eller efter svängen.

Provet ska avslutas med kontroll av att du kan koppla släpfordonet från dragfordonet och parkera på ett säkert sätt för lastning och lossning.

Vid provet bedöms särskilt din manövrering av fordonskombinationen. Du ska till exempel kunna använda rätt växlings- och bromsteknik, kunna planera din körning och ha uppmärksamhet på annan trafik med hänsyn till det utrymme fordonskombinationen kräver.

Med ett körkort med behörigheten BE får du köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och en eller flera släp kopplade till bilen. Släpets eller släpens sammanlagda totalvikt får inte vara över 3 500 kg.

BE-behörigheten har inte någon begränsning för bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikter. Dock får inte släpets eller släpens sammanlagda totalvikt vara över 3 500 kg. Oavsett vilken behörighet du har finns det begränsningar som avgör vilken fordonskombination du får köra. Du kan läsa på bilens registreringsbevis vilken den högsta tillåtna vikten på ett släp är för just den bilen.

För att få ett BE-körkort krävs det att:

 1. Du har ett svenskt körkort med B-behörighet.
 2. Du har ett körkortstillstånd.
 3. Du är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här.
 4. Du har fyllt 18 år.
 5. Du har gjort ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov).
 6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.*

  Du kan snabbt och enkelt ansöka om att körkortstillstånd via tjänsten  Tjänsten kräver e-legitimation. Det går även att beställa en blankett via tjänsten Beställ blankett. Vi kan hjälpa dig med synundersökning under våra öppettider för 150 kr.

  Ansökan om körkortstillståndTeoriprovet

Provet består av totalt 60 frågor, men du kan som högst få 55 poäng. Det beror på att 5 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på 44 frågor. Provtiden är 40 minuter.

Teoriprovet innehåller frågor om bland annat:

 • fordonskännedom och manövrering
 • miljö
 • trafiksäkerhet
 • trafikregler
 • personliga förutsättningar

Du får reda på direkt efter provet om det är godkänt eller underkänt. Du får också ett mejl med ditt resultat. Ett godkänt teoriprov för BE är giltigt i ett år. Du behöver göra körprovet inom den tiden.

Körprovet

Teoriprovet BE måste vara godkänt innan du får göra körprovet för BE. Du ansvarar för att godkänd fordonskombination finns på plats vid provet.

Körprovet består av

 • säkerhetskontroll
 • särskilda manövrer
 • körning i trafik.

Säkerhetskontroll

Körprovet börjar med att du får genomföra en säkerhetskontroll där sammankoppling av bil och släp ingår. Fordonen ska vara isärkopplade när provet startar.
När körprovet inleds ska dragfordonet stå bakom eller vid sidan om släpfordonet. Du ska vid behov ställa in säte, backspeglar, bilbälte och nackstöd för att få en korrekt körställning. 

I säkerhetskontrollen ska kontroll av följande alltid ingå:

 • Att dörrarna är stängda.
 • Last (säkring, placering, mängd och registreringsbevis).
 • Kopplingsanordning, katastrofbromsvajer, bromsar och elanslutning till släpfordon.

Du kan även bli ombedd att utföra någon eller några av följande kontroller:

 • belysning, bromsar på dragfordonet, däck och fälg, körriktningsvisare
 • reflexer, signalhorn, vätskor (exempelvis spolarvätska, kylarvätska och motorolja)
 • rutor, styrning, varningssystem, vindrutetorkare och spolare.

Förarprövaren kommer att berätta vad som ska ingå i din säkerhetskontroll och ställa frågor om ett eller flera moment i den. Du ska kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts.

Särskilda manövrer

Efter säkerhetskontrollen ska du visa att du kan backa med samtidig svängning, och parkera säkert för lastning och lossning.

Körning i och utanför tätort

Under provet kör du i i trafik, både tätort och landsväg, i minst 25 minuter. Du ska visa att du kan använda rätt växlings- och bromsteknik, planera din körning och ha uppmärksamhet på annan trafik.

Förarprövaren berättar för dig vart du ska köra. Du kan få olika uppdrag som att vända, parkera, starta i lutning eller backa med samtidig svängnig. Provet avslutas med en kontroll att du kan koppla av släpet från bilen, och parkera på ett säkert sätt för lastning och lossning.

Förarprövaren gör en helhetsbedömning av din körning och du får reda på direkt efter provet om det är godkänt eller underkänt.

Krav på fordon vid körprovet

Körprovet ska göras med en lämplig bil eller lätt lastbil och tillkopplad släpvagn. Om du har körkortsbehörighet B för manuell växellåda, kan du använda en automatväxlad bil vid körprovet utan att ditt körkort begränsas.

Skatt och försäkring ska vara betalda. I övrigt ska fordonskombinationen vara tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt. Bilen och släpet måste vara registrerade i Sverige och du ska visa upp de senaste utfärdade registreringsbevisen.

Bilen och släpet får inte ha körförbud, vara ett utryckningsfordon eller en begravningsbil. Den får inte heller vara lastad med farligt gods eller med djur.

Fordonskombinationen ska:

 • ha en sammanlagd totalvikt som överstiger 3500 kg

Bilen ska:

 • kunna köras med en hastighet av minst 100 km/h
 • ha en tjänstevikt av minst 1000 kg
 • ha en totalvikt av högst 3500 kg
 • ha huvudstöd (nackskydd) på framsätena
 • ha godkända bilbälten av trepunktstyp i framsätena

Släpet ska:

 • ha en totalvikt av minst 1000 kg och högst 3500 kg
 • vara lastat till minst halva maximilasten med förankringsbart gods av styckegodskaraktär
 • ha en bruttovikt av minst 800 kg
 • ha ett lastutrymme som har formen av en sluten lådkonstruktion som är minst lika hög och bred som dragfordonet. Den kan dock tillåtas vara något smalare än dragfordonet, om sikten bakåt bara är möjlig när dragfordonets sidobackspeglar används.
 • vara utrustad med färdbroms (gäller även vid omprov som enbart omfattar säkerhetskontroll).

Hur går det till?

Hilda och Julia finns i receptionen för att besvara dina frågor och funderingar. Tillsammans med dig lägger vi  upp en planering med slutprov på Trafikverket som passa just dig. Vi strävar efter att alla våra elever ska få känslan av unik service och ett personligt upplägg av sin utbildning till stans bästa pris. Varmt välkommen till oss på Centrums Trafikskola AB

Delbetala räntefritt!

Vi kan erbjuda delbetalning på din körkortsutbildning på upp till 24 månader.

Vilken behörighet behöver du?

Vilken behörighet behöver du?
Testa gärna vilken fordonskombination du får köra genom att slå in bilens samt släpets registreringsnummer på transportstyrelsens släpvagnskalkylator.

Vi är en modern trafikskola i centrala Norrköping

På Centrums Trafikskola i Norrköping hjälper vi dig att tryggt och säkert ta körkortet på kort tid till en rimlig kostnad. Oavsett om du vill ta en intensivkurs eller ta körkortet i din egen takt anpassar vi alltid utbildningsplanen efter dina önskemål, förväntningar och tidigare förkunskaper. 

Hör gärna av dig!

Du kan även ringa oss!

Dags för körkort?

Kampanjpris
Kampanjpris

 På alla körkortspaket fram till 31/5
Delbetala räntefritt!

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?