Handledarkurs

Den obligatoriska introduktionsutbildning för alla som vill bli handledare för privat övningskörning. För att bli godkänd som handledare, vid privat övningskörning för behörighet B, måste du och din blivande elev ha gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren. Handledare och elev behöver inte gå kursen ihop! Kursen är giltig i 5 år från det datumet den är genomfört på trafikskolan åldersgräns för elev 15 och 9 månader för att går kursen.

Handledarkursen tar upp följande:

  • Regler runt övningskörning och prov
  • Metodik vid övningskörning
  • Risker och oväntade elev reaktioner
  • Den oerfarna bilföraren

Handledarkursen är 3,5 timmar lång inklusive fika och raster.

Vi hjälper er med alla ansökningar.

För bokning kontakta oss på 011-120 108

Ansökan om handledarskap https://etjanst.transportstyrelsen.se/extweb/handledare

Boka Här